Inflacja bazowa w Polsce Wiadomo, ile wyniosła w maju

Inflacja bazowa w Polsce Wiadomo, ile wyniosła w maju

co to jest inflacja bazowa

I z inflacji pełzającej zmienić się w kroczącą. Wyjaśniamy, jak działa inflacja. Inflację bazową, w przeciwieństwie do inflacji konsumenckiej (CPI) oblicza Narodowy Bank Polski. W skrócie, to wskaźnik inflacji, w którym nie uwzględnia się pewnych grup towarów, których ceny podlegają przejściowym skokom związanym np. Całkiem niedawno stopy inflacji mocno wzrosły, głównie z powodu skoku cen energii i żywności. To, jakie decyzje będą podejmować wszyscy konsumenci i przedsiębiorstwa w gospodarce również może kształtować inflację, przez co oczekiwania inflacyjne są istotnym czynnikiem branym pod uwagę przez bank centralny w prowadzonej polityce monetarnej.

  1. Najistotniejszą z nich jest polityka monetarna rządu, ale współczynnik inflacji może zależeć również od czynników czysto ekonomicznych lub gospodarczych.
  2. Co więcej, trudno sobie wyobrazić, żeby deflacja pociągała za sobą spadek wynagrodzeń nominalnych.
  3. Opodatkowanie podatkiem dochodowym najmu realizowanego przez fundacje rodzinne powoduje spory z organami podatkowymi.

Jaka będzie inflacja i o ile wzrosną płace w Polsce? Najnowszy raport NBP

Bank centralny pokazuje też wskaźniki inflacji w innych wariantach. To inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa), która wyniosła 2,4 proc. (wobec 2,3 proc. poprzednio) oraz inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych — ona spadła z 3,5 do 3,1 proc. To zła wróżba w kontekście szans na szybkie zdławienie wzrostu cen, a jednocześnie czynnik, który naszym zdaniem stanie na drodze jesiennej obniżce stóp procentowych z obecnego pułapu 6,75 proc.

co to jest inflacja bazowa

Polska ma niemal najniższe ceny usług telekomunikacyjnych w Europie. Jest istotne “ale”

Oznacza to, że deflacja powoduje wzrost siły nabywczej wynagrodzeń i poprawę sytuacji gospodarstw domowych”. Inflacja bazowa to miara inflacji, która wyklucza ceny najbardziej https://www.forexeconomic.net/ zmiennych towarów, takich jak żywność i energia. Pomaga to lepiej zrozumieć długoterminowe trendy inflacyjne, nie zakłócone krótkoterminowymi wahaniami cen.

Co z inflacją w Polsce? NBP ujawnił prognozę

Stało się tak, gdyż ceny te są najbardziej narażone na wahania związane m.in. Z szokami podażowymi (są bardziej zależne np. od sytuacji geopolitycznej, pogody itd.). Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 15,5 proc.

Wielokrotnie o sukcesie w tym zakresie mówił prezes banku centralnego Adam Glapiński. Jednak pytany, dlaczego w związku z tym nie obniża stóp procentowych, które zmniejszyłyby koszty kredytów, wskazuje m.in. Na inny wskaźnik opisujący ceny — inflację bazową. Inflacja bazowa reaguje na szoki wolniej niż wskaźnik konsumencki, jest to proces bardziej rozłożony w czasie.

co to jest inflacja bazowa

Inflacja w strefie euro

W ujęciu rocznym w czerwcu 2024 r. (wobec 2,5 proc. r/r w maju). Wyłączenie z pomiarów cen żywności i energii ma dawać bardziej przejrzysty obraz procesów zachodzących w gospodarce. Przerwy w produkcji i świadczeniu usług zmusiły konsumentów do przerzucenia się na samodzielne zakupy dóbr konsumpcyjnych.

Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS. Takiego wzrostu cen w Polsce nie było od 25 lat. Inflacja bazowa to bardzo ważna dana, bo pokazuje zmianę cen z wyłączeniem cen energii i żywności, które uważa się za pozostające poza obszarem https://www.forexpamm.info/ wpływu polityki banku centralnego. Ceny energii (w tym paliw) są ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych. Rok do roku – tyle wyniosła w grudniu w Polsce inflacja bazowa, wynika z danych, które podał dziś Narodowy Bank Polski.

We współczesnej gospodarce rynkowej ceny, jakie za produkty i usługi płacą klienci, ustalane są przez producentów oraz handlowców doliczających swoje marże. Naturalnym hamulcem ograniczającym wzrost cen jest konkurencja. Inflacja to powszechny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wysoki poziom inflacji to nie najlepszy moment na trzymanie oszczędności w przysłowiowej skarpecie, na kontach oszczędnościowych czy lokatach bankowych. W tych miejscach powszechny wzrost cen doprowadzi jedynie do utraty siły nabywczej zgromadzonych środków, ponieważ wymienione produkty finansowe są oprocentowane niżej od współczynnika inflacji. To dobry czas na stawianie pierwszych kroków w roli inwestora giełdowego.

co to jest inflacja bazowa

Stąd zarówno pojęcie inflacji, jak i deflacji odnosi się do średniego poziomu cen. Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) oblicza się na podstawie przeciętnych cen towarów i usług znajdujących się w tak zwanym koszyku stanowiącym wypadkową wyborów przeciętnego gospodarstwa domowego. Wskaźnik ten obliczają wszystkie kraje członkowskie UE.

Oznacza to, że za tę samą kwotę pieniędzy można kupić mniej towarów i usług. Inflację mierzy się różnymi wskaźnikami. Najpopularniejszym z nich jest wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), który śledzi średnią zmianę cen, jakie konsumenci płacą za koszyk towarów i usług. Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności, energii i paliw. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ.

Po napaści Rosji na Ukrainę ceny paliw podskoczyły niemal o jedną trzecią, co błyskawicznie, z miesiąca na miesiąc, podbiło ścieżkę CPI o przeszło 3 proc. Wzrost cen w innych kategoriach, wynikający m.in. Ze skokowego wzrostu cen energii, objawia się z opóźnieniem.

Wcześniej podany wskaźnik inflacji CPI w analizowanym okresie wyniósł 17,2 proc. NBP podał wcześniej, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,8 proc. W ujęciu rocznym wobec 4,1 proc. Z kolei pojawienie się deflacji oznacza, że przeciętny poziom cen dóbr i usług konsumpcyjnych spada. W tej sytuacji wynagrodzenia realne rosną nawet wtedy, gdy ich nominalny poziom się nie zmienia.

Przyczyny inflacji mogą być różne, zarówno związane ze stanem gospodarki w kraju, jak i jego polityką monetarną i niezrównoważonym budżetem. Kolejnym czynnikiem powodującym inflację jest tzw. Zagregowany (globalny) popyt konsumentów. Im chętniej wydajemy pieniądze i mamy apetyt na kolejne zakupy https://www.tradercalculator.site/ i inwestycje, tym większe ryzyko wzrostu cen. Jeśli jest on w miarę stały, utrzymujący się w określonym czasie i powszechny, mamy do czynienia z inflacją. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej, czyli po wyłączeniu najbardziej skrajnych wartości, wyniosła 14,3 proc.

Zobaczmy jak odpowiada na te pytania Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w tegorocznych interpretacjach. Przyczynami inflacji są także czynniki makroekonomiczne, leżące po stronie zarządzania gospodarką państwową, jak niezrównoważony budżet, zaburzona struktura gospodarki, czy też nadmiar inwestycji finansowanych przez państwo. Opłacalna staje się też praca za granicą, ponieważ wysokie kursy walut obcych powodują, że dochody po przewalutowaniu na złotówki są wyższe niż za czasów niskiej inflacji. Inflacja oraz jej skutki odczuwane są w życiu codziennym – produkty spożywcze i przemysłowe są coraz droższe, a koszty utrzymania mieszkań i domów wyższe. Inflacja stanowi spore zagrożenie dla osób oszczędzających kapitał, ponieważ ten traci na wartości. Zjawisko może natomiast okazać się pozytywnym dla osób posiadających zobowiązania, ponieważ ich wartość również traci na wartości.

No Comments

Post A Comment